"Tüm özelliklerini Allah borçlu olduklarını bilirler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla