"Ahiretin varlığına kesin olarak inanırlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla