"Güç ve imkanlarına değil sadece Allah'a güvenirler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla