"Yardımın ancak Allah'tan olduğunu bilirler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla