"Allah'ın ayetlerine gönülden boyun eğerler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla