"Sözün en güzelini söylerler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla