"Allah'ın koruması altındadırlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla