"Mümin oldukları yüzlerinden belli olur" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla