"Temizliğe büyük önem verirler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla