"Sağlıklarını korur, bedenlerine eziyet etmezler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla