"Hayatlarının tamamını Allah'ın rızası için yaşarlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla