"Boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla