"Asıl hedefleri Allah'ın rızasıdır" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla