"Yalnızca Allah'tan korkup sakınırlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla