"Gönderilişinin bir çok hikmeti vardır" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla