"Doğruya götürür, yol gösterir" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla