"İman edenler için şifa, hidayet ve rahmettir" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla