"Bütün işler sonunda O'na varır" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla