"Dine yardım edenlere dünyada ve ahirette yardım edendir" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla