"Müminlere imanı sevdirip, küfrü çirkin gösterendir" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla