"Münafıkları hor ve aşağılık kılandır" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla