"İnkarcılara zorluk ve sıkıntı verendir" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla