"İnkarcılara günahlarının artması için süre tanıyandır" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla