"Hidayette olanı ve doğru yoldan sapanı en iyi bilendir" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla