"Tüm varlıklar O'na boyun eğmiştir" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla