"İyiliğin karşılığıni fazlasıyla verendir" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla