"Gerçek dost ve yardımcıdır" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla