"Daima üstün ve galip olandır" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla