"Ulu, yüce ve büyük olandır" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla