"İmtihan için dünya hayatını yaratandır" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla